Možnosti

Příklady možností hledání v rodných, oddacích a úmrtních matrikách…

  • Dohledání jedné… či více rodových větví… do nejstarších matrik…
  • Pátrání pouze k určitému datu…
  • Hledání do určitého počtu generací…
  • Možnost pátrání do výše dohodnuté ceny…
  • Dohledání rodové větve s případným historickým napojením na nějakou obecně známou postavu z české historie…
  • Dohledávání též sourozenců přímých předků…
  • Dohledávání úmrtních zápisů předků…
  • Hledání v celé šířce rodové historie – což však většinou bývá jen do určitého počtu generací…