Proč ?

„Člověk je svérázně nevděčný tvor. Zná dějiny Země a ví, kudy táhl César do Egypta a kudy Hanibal  na Řím. Ví, kdo dal koho popravit ve francouzské revoluci, a ví, jak zorganizoval svou říši Dioklecián. Ale neví, čím byl jeho vlastní pradědeček, jak se jmenovala jeho vlastní prababička za svobodna, a neví, odkud kam se  harcovali a co je všechno potkalo, než začal on sám užívat krás a strastí tohoto světa. A dokonce už ztrácí i představu, co to znamenalo vonět hlínou, větrem a chlévem.“
                                                                   František Nepil

 

Genealogie je vědní obor, který umí dát odpověď na různé otázky o našich předcích na základě studia dochovaných archiválií…

Jako člen České genealogické a heraldické společnosti v Praze Vám nabízím své znalosti a zkušenosti pro vyhledávání Vašich předků. Naprostá spolehlivost i diskrétnost jsou samozřejmostí…

Předložím Vám k nahlédnutí ukázky zpracování rodokmenu pro představu, jak bude vypadat konečné vyhotovení… i jakých reálných historických výsledků lze dosáhnouti…